معرفی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی

گروه احیا متشکل از دو انجمن احیا و توان یاب، نهادی غیردولتی، غیرانتفاعی و عام المنفعه می باشد که در سال ۱۳۷۸ تأسیس شده است. هدف از تأسیس این گروه دستیابی به روش های نوین پیشگیری و مداخله به هنگام در بحران ها و مهار آسیب های اجتماعی، آگاهی رسانی به اقشار مختلف خصوصاً خانواده، حساس سازی جامعه و جلب مشارکت مسئولین جهت برجسته نمودن نقش ارکان های مختلف اجتماعی در هنجارسازی و بهبود روش های اتخاذ شده با احترام به کرامت انسانی در حیطه خصوصی افراد در سطح محلی و ملی می باشد.

انجمن توان یاب به شماره ثبت ۱۱۲۰۳ از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را در زمینۀ ارائۀ خدمات توانبخشی رایگان شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی و فیزیوتراپی به کودکان و نوجوانان توان یاب (معلول جسمی – حرکتی) از بدو تولد تا ۱۶ سالگی آغاز و مجوز خود را از مراجع ذیربط دریافت نمود.

انجمن احیا به شماره ثبت ۱۱۲۰۱ از سال ۱۳۷۸ تاکنون بیش از ۱۰۰ خانواده دارای کودک یتیم حاصل از ایدز را از سراسر کشور تحت حمایت همه جانبه قرار داده است. دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC)، برگزار کننده بیش از ۱۰۰ سمینار در جهت پیشگیری و اطلاع رسانی بیماری اچ آی وی، توانمندسازی و حرفه آموزی زنان سرپرست خانودادۀ مبتلا به اچ آی وی، مشاوره تلفنی رایگان و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره به تعداد کثیری از افراد در معرض بحران در جامعه و … نشان دهندۀ فعالیت مؤثر این مؤسسه خیریه در سطوح پیشرفتۀ ملی و بین المللی است.

کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی چه کسانی هستند؟

به طور کلی، معلولان جسمی – حرکتی کسانی هستند که به دلیل نقص جسمانی دچار مشکل حرکتی می باشند. این نقص ممکن است به دلیل ضایعه مغزی، آسیب دیدگی نخاعی، ضایعات استخوانی و عضلانی و … به صورت فلج عضو و یا ناموزونی عضو حرکتی (دست و پا) نمایان گردد.

باید توجه داشت که هر نقص جسمانی لزوماً دلیل بر ناتوانی فرد برای انجام امور مربوطه نمی باشد. به عبارت دیگر فرد معلول کسی است که به دلیل نقص جسمی – حرکتی قادر نیست فعالیت های عادی زندگی روزمره را به نحو مطلوب انجام دهد و یا در انجام فعالیت های مربوطه با محدودیت هایی مواجه است.

لذا توانبخشی این افراد یک فرآیند جامع و چندوجهی درمان است، به همین دلیل کار گروه های تخصصی که به این منظور اختصاص یافته اند نیز بر حسب نوع اختلال کودک، متفاوت می باشد.

بسیاری از این خدمات، نظیر فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، به طور طولی و در راستای یکدیگر به هر یک از توان یابان ارائه می شود زیرا کودکی که به سبب ناتوانی جسمی، قادر به حرکت دادن اعضای بدن و شناخت تجربی اشیاء و محیط پیرامون خود نیست، از نظر رشد و بالندگی فکری نیز دچار وقفه و یا کندی خواهد شد.

پس بسیار حائز اهمیت خواهد بود که در کنار تیم توانبخشی تیم بهداشت و روان، پس از تشخیص نوع و میزان اختلال، به تعیین برنامه درمانی و سپس روند پیشرفت کودک توان یاب و خانواده او در طول دورۀ درمانی به صورت هماهنگ و منسجم پرداخته و با یکدیگر کار کنند.

با این وصف، فرآیند کمک به بازتوانی کودکان توان یاب، تنها به کار با کودکان خلاصه نمی شود. بلکه به سبب قرار گیری کودک در خانواده و نقش کلیدی خانواده ها در رشد و نمو جسمی و روانی کودکان، آموزش نحوه صحیح رفتار با این کودکان و نیز کمک به ارتقاء سطح دانش و آگاهی خانواده ها از وضعیت جسمی و روانی فرزندشان، بخش مهم دیگری از فعالیت های آموزشی انجمن توان یاب را تشکیل داده و موجب شده که کارگاه های آموزشی انجمن مکمل خدمات توانبخشی باشد.

گاهی پس از گذشت مدتی از شروع فرآیند درمان، رشد توان یاب به سبب عملکرد خانواده متوقف می شود. همچنین در هنگام رسیدن کودک به سن مدرسه و مواجه شدن او با سایر کودکان، یا در سنین بلوغ که حساسیت نوجوانان بیشتر می شود، احساس متفاوت بودن در  کودک و نوجوان توان یاب سبب بروز اختلالاتی در امر درمان و بازتوانی می شود.

در نتیجه راه حل این مشکل با ارائۀ مشاوره های توان بخشی به خانواده ها، در چگونگی یاری رساندن به کودکان و نوجوانان توان یاب با استفاده از اهرم های نیرومند درمانی نظیر کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، درمان با بازی و هنر به یاری و درمان مشکلات ارتباطی کودک توان یاب می پردازد.

چرا NGO؟
در جهان امروز فعالیت سازمان های غیردولتی (NGO) به عنوان روشی نو برای مشارکت و سهم پذیری شهروندان در تعیین سرنوشت خویش و اثرگذاری فعال در روند توسعه و چالش های حاصل از آن اهمیت ویژه ای یافته است. در ایران نیز کنشگران داوطلب و پیشگامان خدمات مردمی در نقش بازیگران و حاملان توسعه ملی، پذیرای انجام مسئولیت های خطیری گردیده اند. سازمان های غیردولتی با کارکردهای ویژه خود، زمینه مشارکت سازمان یافته نخبگان را در امر مدیریت جامعه تسهیل نموده و به محدود شدن حوزه حکومت کمک می نمایند.

فهرست