«واحد پژوهش انجمن احیا»

این واحد پژوهش با هدف طراحی و اجرای پژوهش‌های علمی در حوزۀ آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده است. هدف اصلی واحد پژوهش، بررسی علمی فعالیت‌های انجمن احیا، تعیین میزان اثربخشی آنها، بهره‌برداری علمی از داده‌های مرتبط با مددجویان و ارائۀ پیشنهادهای کاربردی برای بهبود برنامه‌هایی است که در انجمن انجام می‌شود. از سوی دیگر، یافته‌های پژوهشی این واحد به دانشگاهیان، سیاست‌گذاران و مجریان کمک خواهد کرد تا در دانشگاه، مراکز درمانی و حمایتی، برنامه های خود را با توجه به نیازهای واقعی گروه هدف طراحی کنند.

اولویت‌های پژوهشی انجمن احیا

واحد پژوهش از موضوع‌ها و پرسش‌های نو و خلاقانه استقبال می‌کند، به‌ویژه پژوهش‌های مداخله‌محوری که بر بهبود سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز تأثیر مثبت می‌گذارد. بررسی نیازهای کودکان و نوجوانان متأثر از ایدز و اجرای مداخله‌های مناسب برای ارتقای کیفیت زندگی آنان، در کنار شناسایی چالش‌های روابط والد-فرزندی و بهبود رابطه والدین مبتلا با فرزندان خود، از دیگر اولویت‌های پژوهشی انجمن احیاست.

در صورت تمایل به همکاری با واحد پژوهش و اجرای طرح، از طریق آدرس زیر با واحد پژوهش در ارتباط باشید:

anjoman.ehya1@gmail.com

برخی از فعالیت‌های انجام‌گرفته:

پذیرش مقاله در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی

«انگ و تبعیض در مراکز درمانی: تجربه زیسته زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز.» نویسندگان: نوشین امیری، امید زمانی، عاطفه عظیمی و سمیرا شمس. ارائه‌شده به‌صورت پوستر در سومین گردهمایی بین‌المللی و هفتمین کنفرانس سراسری ایدز. ۳۰ آبان الی ۲ آذر ۱۳۹۷٫

پذیرش چکیده مقاله در کنفرانس IAS2019 با عنوان:

“I Would Rather Tolerate the Pain Than See A Doctor”: HIV-related Stigma & Discrimination in

Healthcare Settings, Iran

پذیرش چکیده مقاله در کنگره جهانی زن (World Women Congress) با عنوان:

“As a Human Being, I am Responsible”: Exploring the Motivators and Outcomes of HIV Public Disclosure in Iranian Infected Mothers

مقاله‌ها

«مطالعه روند تغییرات عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با شیوع اچ‌آی‌وی/ایدز در طی دوره ده‌ساله ۱۳۸۶-۱۳۹۶ در ایران». نویسندگان: خسرو منصوریان، عاطفه عظیمی. ارائه‌شده در چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران. ۵ الی ۷ دی ماه ۱۳۹۶٫

«جامعه‌شناسی تجربه زیسته زنان مبتلا به ایدز». شیرین احمدنیا، محمدجواد زاهدی مازندرانی، سیده زهرا کاظمی‌نژاد. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره ۶، شماره ۴٫

 «احیا، خط مشاوره تلفنی انجمن حمایت و یاری آسیب‌دیدگان اجتماعی». خسرو منصوریان. فصلنامه علمی‌پژوهشی، تابستان ۸۲٫ ۸(۲).

پایان‌نامه‌ها:

«اثربخشی برنامه مداخله روانی‌آموزشی تصویر بر مهارت‌های فرزندپروری و استرس والدگری مادران اچ‌آی‌وی مثبت و مشکلات رفتاری فرزندان آنها». دانشجو: مهسا جواهری/ استاد راهنما: دکتر فریبا زرانی/ استاد مشاور: دکتر جلیل فتح‌آبادی/ دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی. بهمن ۱۳۹۳٫

«اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی والدگری والدین مبتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز». دانشجو: نوشین امیری/ استاد راهنما: دکتر شیوا خلیلی/ استاد مشاور: دکتر مسعود غلامعلی لواسانی .دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی/ دانشگاه تهران. بهمن ۱۳۹۲

فهرست