آموزش خیاطی

در برهه زمانی حال حاضر گرانی و افزایش بی سابقه قیمت ها در سطوح مختلف، زندگی جمعیت کثیری از مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است از جمله اقشار ضعیف و آسیب دیده جامعه که سبب شده تا سفره هایشان بیش از پیش خالی شود. با توجه به این شرایط، انجمن احیا و توان یاب برنامه هایی را به منظور توانمندسازی مددجویان خود (مادران حامی سلامت و مادران امید) ترتیب داده تا در نهایت مادران بتوانند با استفاده از مهارت های آموخته شده، درآمدی برای امرار معاش خانواده خود فراهم آورند. ناگفته نماند که کسب مهارت های مختلف می تواند به افزایش اعتماد به نفس مادران منجر شود و شاید بتواند کمی از سنگینی بار مشکلات و فشارهای روحی‌شان کم کند.

در راستای توانمند‌سازی، کلاس هایی برای آموزش و در نهایت ارتقاء توانایی مادران در محل انجمن برگزار می شود؛ در این میان کلاس آموزش خیاطی به وفور مورد توجه قرار گرفته است به طوری که با گذشت سالها و چندین دورۀ آموزشی، هنوز مورد استقبال این عزیزان می باشد. لازم به ذکر است که کلاس های نام برده شده توسط مربیان داوطلب برگزار می شود. همچنین وسایل مورد استفاده در فرایند آموزش، به طور رایگان در اختیار مددجویان قرار می گیرد.

فهرست